Zorgt voor uw zorg!

Meergeneratie wonen met mantelzorg

Meergeneratie wonen, mantelzorg, mantelzorgwoning?

Meergeneratie wonenU overweegt als mantelzorger met uw ouder te gaan intrekken of uw ouderlijk huis van uw ouder(s) te kopen waarbij uw ouder dan bij u kan blijven wonen? Of misschien een mantelzorgwoning in uw tuin? Het lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. De zakelijke kant van zorg kent vele uitdagingen!

Het betekent niet simpelweg dat bij het intrekken in het huis, waarbij u misschien een mantelzorgrol krijgt, alles geregeld is. Blijft het een zelfstandige woning, of moet het gesplitst worden. Hoe zit het met huisnummers? Moet het huis aangepast worden met b.v. een traplift, een rolstoeltoegankelijkheid, of domotica, flexibele natte cellen of wilt u juist een tijdelijke zelfstandige unit in uw tuin?

Afhankelijk van uw plannen moet u vaak rekening houden met het bestemmingsplan, stedenbouwkundige voorschriften uit de gemeentelijke verordening, constructieve veiligheidseisen, de welstandsnota, etc.

SleutelWaar komt de gemeente in beeld en bij wie klopt u aan? Hoe verlopen die gesprekken en heeft u een bouwvergunning en/of een wijziging van het bestemmingsplan nodig om uw plannen te realiseren?

Daarnaast moet u tevens weten hoe het fiscaal het best te regelen is en waar de juridische valkuilen liggen. En hoe zit het met additionele thuiszorg, verpleging en huishoudelijke hulp? Blijft uw ouder daar recht op hebben binnen de Wmo, Wlz of Zvw en is het vanzelfsprekend dat de hulp die men krijgt in natura is? Of is hulp met een Pgb een betere optie? Kent u uw en uw ouder’s en uw eigen rechten en plichten met betrekking tot het bovenstaande?

Als kind kunt u natuurlijk alles aansturen, beheren en zorgen dat alles op rolletjes loopt. Daarnaast heeft u misschien een baan en gezin en soms kan de aanloop naar de perfecte oplossing een gebed zonder einde worden. De beste oplossingen die u voor uw ouder’s situatie bedenkt blijken soms anders uit te werken. Compensatie door de gemeente vervalt vaak een heel stuk omdat de mantelzorghulp zwaar meetelt. Huishoudelijke hulp wordt vaak gekort. Voert u een duurzaam huishouden samen of wonen uw ouders  volledig zelfstandig in een apart deel in het huis?  Allemaal vragen die bewijzen dat het simpel bij elkaar intrekken niet afdoende en op vele gebieden niet verantwoord is om goed geregeld langer thuis te blijven. Ze zijn er niet om u te ontmoedigen, maar eerder om tot bewustwording te komen.

Koffie Home & Health Service

Home & Health Service begeleidt u bij uw communicatie met de verschillende instanties, betrekt indien nodig de hulp van specialisten, zoals notarissen, fiscalisten, architecten en bouwkundig constructeurs. Daarnaast kan Home & Health Service, zodra de nieuwe woonsituatie duidelijk en uitgevoerd is, en u zelf wenst te beslissen over wie uw ouder verzorgt, de zakelijke kant van deze zorg organiseren en de zorgverleners aansturen indien u geen zorg in natura wilt voor uw ouder.

Samen langer thuis, goed geregeld! Neem vrijblijvend contact op om goed geregeld te beginnen.