Home & Health Service

Zorgverzekering, gemeente & Financiën

Hulp bij vergoeding door zorgverzekering en Wmo

Hebt u wel eens om een vergoeding via uw zorgverzekering of hulp bij het Wmo-loket gevraagd, en u krijgt als antwoord: Nee…..?

Elk jaar veranderen er weer zaken met betrekking tot vergoeding door uw zorgverzekering of gemeente. Vooral 2015 is een jaar met vele wijzigingen. Een van deze veranderingen is dat het basispakket van de zorgverzekering in 2015 is uitgebreid met verpleging en verzorging zonder verblijf. Dit betekent dat u thuis verpleegd en verzorgd kunt worden. U hoeft hiervoor geen aanvullende verzekering af te sluiten. Net als de huisarts valt de wijkverpleging niet onder het verplicht eigen risico.  Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een Persoons Gebonden Budget.

Een andere verandering is die van de huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis. Om vanaf 2015 in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke hulp hard of andere voorziening nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. De gemeente beslist hierover via de Wmo.

Zorgverzekeraars hebben nog meer verantwoordelijkheden gekregen, en desondanks wordt het ook moeilijker om uw zorgkosten vergoed te krijgen. Soms betreft het een foutieve handeling bij de zorgverzekeraar waardoor een zorgdeclaratie niet (geheel) vergoed wordt, maar ook gaan zorgverzekeraars steeds vaker op de stoel van de arts zitten en beslissen ten onrechte dat een behandeling niet door mag gaan omdat men van mening is dat de behandeling niet doelmatig is……… U hebt echter wellicht wél recht op vergoeding!

Medici Home & Health ServiceHome & Health Service biedt u maatwerk bij:

  • Hulp bij afgewezen zorgdeclaratie of behandeling door zorgverzekeraar
  • Bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van de Zvw, Wmo 2015 en Wlz
  • Financiële administratieve ondersteuning
  • Zorgplan opstellen t.b.v. PGB
  • PGB budget-beheer.