Home & Health Service

Eerste praktijk voor zorgdeclaratie maakt kortemetten met zorgmoeras

Home & Health Service in Cuijk is de eerste praktijk die zich, buiten de advocatuur, inzet tegen de problematiek tussen zorgverzekerde en zorgverzekeraar.  

Verzekerden die onenigheid met hun zorgverzekeraar over behandeling of vergoeding hebben, kunnen via Home & Health Service tegen een onterechte negatieve beslissing van hun zorgverzekeraar bezwaar laten maken en zo alsnog hun recht laten gelden op vergoeding.
Door het besluit van het kabinet om het zorgsysteem te wijzigen en met een achtergrond als zorgmakelaar voor bemiddeling van Nederlandse patiënten naar buitenlandse ziekenhuizen, is Janneke Wijma eind vorig gestart met Home & Health Service. Deze praktijk is de eerste die zich, buiten de advocatuur, inzet tegen de problematiek tussen verzekerde en zorgverzekeraar. Omdat het soms niet meevalt om de goede weg te vinden binnen de verschillende wetten van onze zorg en om uw recht te halen bij uw zorgverzekeraar, biedt een deskundige die de antwoorden kent op alle vraagstukken rondom zorg en zorgverzekeraar een uitkomst.

Home&Health-Service e-book afbeelding

Het interessante van de praktijk is dat de diensten complementair zijn aan de zorg die de zorgverlener biedt. Zo hebben zorgverlener en zorgvrager baat bij de diensten die de praktijk biedt. Doordat de problemen opgelost worden van de zorgvrager kunnen zorgverleners hun behandelingen uitvoeren, facturen betaald krijgen en tevens de tevredenheid bij patiënten zien stijgen. “Het belangrijkste wat ik doe is onderzoeken of de afwijzing van declaratie of behandeling terecht is of niet en dit geheel kosteloos. Indien de afwijzing onterecht is maak ik namens de cliënt bezwaar. Het neemt veel zorgen weg. Zowel door het alsnog verkrijgen van behandeling en vergoeding als door de relatief lage kosten die het met zich meebrengt om dit door Home & Health Service te laten bewerkstelligen.”

In de korte tijd dat deze dienstverlening bestaat hebben reeds tientallen cliënten voor hun zorgdeclaraties of behandelingen alsnog vergoedingen gekregen, per kwestie variërend van € 500 tot € 25.000,–, waardoor zij met een hoop kop- en geldzorgen minder verder kunnen gaan met hun leven. Vooral als een door de cliënt zelf aangevraagde dringend benodigde ingreep keer op keer afgewezen wordt en door tussenkomst van Home & Health Service alsnog doorgang kan hebben, is het een grote opluchting voor de hulpbehoevende. Niet alleen voor hun fysieke gesteldheid maar ook voor hun portemonnee.

Op grond van een goed onderbouwde brief via de praktijk, eventueel door het refereren naar jurisprudentie en door te overleggen met medisch specialisten, gaat de zorgverzekeraar vaak wél tot toekenning van vergoeding of behandeling over. Dit gebeurt vaak met behandelingen die in het buitenland zijn of kunnen worden ondergaan, maar ook met het niet vergoed krijgen van bepaalde hulpmiddelen, voorzieningen of medicatie. Iedere case is uniek, kan snel opgelost worden of heeft juist een lange adem en daadkrachtige aanpak nodig, maar voor de hulpbehoevende is het een hele belangrijke en vaak beladen kwestie.